Kumpulan 12+ Doa-Doa Umat Katolik Penguat Iman Percaya kepada Tuhan

searchpengertian.com | Selamat datang di searchpengertian. Pada kesempatan kali ini admin akan membagikan kumpulan beberapa kumpulan doa-doa umat Katolik yang dapat meningkatkan iman percaya kepada Tuhan. Semoga apa yang admin bagikan kali ini dapat memberikan dampak positif yang baik bagi perkembangan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menajadi berkat bagi orang lain. Tuhan menyertai kita semua, kini dan sepanjang masa. Amin

Kumpulan 12+ Doa-Doa Umat Katolik Penguat Iman Percaya kepada Tuhan
www.searchpengertian.com

1. TANDA SALIB

Dengan tanda kemenangan Kristus kita membuka dan menutup doa kita sebagai orang Katolik. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin

2. KEMULIAAN

Kita memberi hormat kepada Allah Tritunggal. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

3. TERPUJILAH

Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin

4. BAPA KAMI 

Bapa kami yang ada di dalam Surga, Dimuliakanlah nama-Mu, Datanglah kerajaan-Mu, Jadilah kehendak-Mu, Diatas bumi seperti didalam Surga, Berilah kami rezeki pada hari ini, Dan ampunilah kesalahan kami, Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. (Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin.) (Matius 6:9-13)

5. SALAM MARIA 

Salam Maria, penuh rahmat, TUHAN sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin (Lukas 1:42)

6. TUHAN KASIHANILAH KAMI

Tuhan kasihanilah kami; Kristus kasihanilah kami; Tuhan kasihanilah kami.

7. SYAHADAT PARA RASUL (AKU PERCAYA)

Aku percaya akan Allah, Bapa yang Mahakuasa, pencipta langit dan bumi; dan akan Yesus Kristus Putra-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria; yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan; yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati; yang naik ke Surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Mahakuasa; dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.

8. PERISTIWA-PERISTIWA ROSARIO

Peristiwa-peristiwa Gembira (Senin, Sabtu), khususnya selama Masa Adven dan Natal
1. Maria menerima kabar gembira dari Malaikat Gabriel (Lukas 1:26-38).
2. Maria mengunjungi Elisabet, saudarinya (Lukas 1:39-45).
3. Yesus dilahirkan di Bethlehem (Lukas 2:1-7).
4. Yesus dipersembahkan dalam Bait Allah (Lukas 2:22-40).
5. Yesus diketemukan dalam Bait Allah (Lukas 2:41-52).

Peristiwa-peristiwa Sedih (Selasa, Jumat), khususnya selama Masa Prapaskah dan tiap hari Jumat
1. Yesus berdoa kepada Bapa-Nya di surga dalam sakratul maut (Lukas 22:39-46).
2. Yesus didera (Yohanes 19:1). 3. Yesus dimahkotai duri (Yohanes 19:2-3).
4. Yesus memanggul salib-Nya (ke Gunung Kalvari) (Lukas 22:26-32).
5. Yesus wafat di salib (Lukas 23:44-49).

Peristiwa-peristiwa Mulia (Minggu, Rabu), khususnya selama Masa Paskah dan tiap hari Minggu
1. Yesus bangkit dari kematian (Lukas 21:1-12).
2. Yesus naik ke surga (Lukas 24:50-53).
3. Roh Kudus turun atas para Rasul (Kisah 2:1-13).
4. Maria diangkat ke surga (1 Korintus 15:23).
5. Maria dimahkotai di surga (Wahyu 12:1).

Peristiwa-peristiwa Terang (Kamis)
1. Yesus di baptis di sungai Yordan (Matius 3:16-17)
2. Yesus menyatakan diri-Nya dalam pesta pernikahan di Kana (Yohanes 2:11)
3. Yesus memberitakan Kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan (Matius 4:17-23)
4. Yesus menampakan kemuliaan-Nya (Matius 17:2-5)
5. Yesus menetapkan Ekaristi (Markus 14:22-24)

TATA CARA BERDOA ROSARIO:

1. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
2. Syahadat Para Rasul
3. Bapa Kami
4. Salam Putri Allah Bapa. -> Salam Maria
5. Salam Bunda Allah Putra. -> Salam Maria
6. Salam Mempelai Roh Kudus. -> Salam Maria
7. Kemuliaan
8. Terpujilah
9. Peristiwa Pertama
10. Bapa Kami
11. Salam Maria (10 kali)
12. Kemuliaan
13. Terpujilah
14. Ya Yesus
15. Peristiwa Kedua
16. Bapa kami
17. Salam Maria (10 kali)
18. Kemuliaan
19. Terpujilah
20. Ya Yesus
21. Peristiwa Ketiga
22. Bapa kami
23. Salam Maria (10 kali)
25. Kemuliaan
26. Terpujilah
27. Ya Yesus
28. Peristiwa Keempat
29. Bapa kami
30. Salam Maria (10 kali)
31. Kemuliaan
32. Terpujilah
33. Ya Yesus
34. Peristiwa Kelima
35. Bapa kami
36. Salam Maria (10 kali)
37. Kemuliaan
38. Terpujilah

9. DOA KORONKA

Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Bapa Kami.
Salam Maria.
Aku Percaya.

Pada manik besar (Bapa Kami) didoakan: Bapa yang kekal kupersembahkan kepada-Mu, Tubuh dan Darah, Jiwa dan Keilahian Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pemulihan dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia.
Pada setiap sepuluhan manik kecil (Salam Maria) didoakan: Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia.
Allah yang Kudus, Kudus dan Berkuasa, Kudus dan Kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Amin.
Allah yang Kudus, Kudus dan Berkuasa, Kudus dan Kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Amin.
Allah yang Kudus, Kudus dan Berkuasa, Kudus dan Kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Amin.

10. SALAM YA RATU

Salam Ya Ratu, Bunda yang rahim, kehidupan, penghiburan dan pengharapan kami. Salam, kami orang buangan, anak hawa berseru kepadamu. Kepadamu kami mohon dengan keluh kesah di lembah kedukaan ini. Maka tunjukkanlah kepada kami, Yesus buah tubuhmu yang terpuji. Ya Maria. Perawan yang murah hati, penuh kasih sayang dan manis. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah. Supaya kami dapat menikmati janji Kristus

11. LITANI SANTA PERAWAN MARIA (LITANI LORETO)

Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami.
Tuhan, kasihanilah kami; Kristus dengarkanlah kami. Kristus, kabulkanlah doa kami.
Allah Bapa di Surga, kasihanilah kami.
Allah Putra, Penebus Dunia, kasihanilah kami.
Allah Roh Kudus, kasihanilah kami.
Allah Tritunggal Mahakudus, Tuhan Yang Maha Esa, kasihanilah kami.
Santa Maria, doakanlah kami.
Santa Bunda Allah, doakanlah kami.
Santa Perawan Termulia, doakanlah kami.
Bunda Kristus, doakanlah kami.
Bunda Rahmat Ilahi, doakanlah kami.
Bunda Yang Tersuci, doakanlah kami.
Bunda Yang Termurni, doakanlah kami.
Bunda Yang Tetap Perawan, doakanlah kami.
Bunda Yang Tak Bercela, doakanlah kami.
Bunda Yang Patut Dicintai, doakanlah kami.
Bunda Yang Patut Dikagumi, doakanlah kami.
Bunda Penasehat Yang Baik, doakanlah kami.
Bunda Pencipta, doakanlah kami.
Bunda Penebus, doakanlah kami.
Perawan Yang Amat Bijaksana, doakanlah kami.
Perawan Yang Harus Dihormati, doakanlah kami.
Perawan Yang Berkuasa, doakanlah kami.
Perawan Yang Murah Hati, doakanlah kami.
Perawan Yang Setia, doakanlah kami.
Cermin Kekudusan, doakanlah kami.
Tahta Kebijaksanaan, doakanlah kami.
Bejana Rohani, doakanlah kami.
Bejana Yang Patut Dihormati, doakanlah kami.
Bejana Kebaktian Yang Utama, doakanlah kami.
Bunga Mawar Yang Gaib, doakanlah kami.
Benteng Daud, doakanlah kami.
Benteng Gading, doakanlah kami.
Rumah Kencana, doakanlah kami.
Tabut Perjanjian, doakanlah kami.
Pintu Surga doakanlah kami.
Bintang Timur, doakanlah kami.
Keselamatan Orang Sakit, doakanlah kami.
Perlindungan Orang Berdosa, doakanlah kami.
Penghibur Orang Berdukacita, doakanlah kami.
Pertolongan Orang Kristen, doakanlah kami.
Ratu Para Malaikat, doakanlah kami.
Ratu Para Bapa Bangsa, doakanlah kami.
Ratu Para Nabi, doakanlah kami.
Ratu Para Rasul, doakanlah kami.
Ratu Para Martir, doakanlah kami.
Ratu Para Pengaku Iman, doakanlah kami.
Ratu Para Perawan, doakanlah kami.
Ratu Para Orang Kudus, doakanlah kami.
Ratu Yang Terkandung Dengan Tiada Bernoda Asal, doakanlah kami.
Ratu Yang Diangkat Ke Surga, doakanlah kami.
Ratu Rosari Yang Amat Suci, doakanlah kami.
Ratu Pencinta Damai, doakanlah kami.
Ratu Para Keluarga, doakanlah kami.
Anak Domba Allah, yang menghapus dosa-dosa dunia, sayangilah kami.
Anak Domba Allah, yang menghapus dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami.
Anak Domba Allah, yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami.
Kami mengungsi pada perlindunganmu, Ya Maria Bunda Allah.
Jangan kau abaikan permohonan kami,
tetapi bebaskanlah kami dari segala bahaya, wahai perawan yang mulia dan terpuji.

Marilah kita berdoa:

Ya Tuhan, Putra-Mu yang tunggal, dengan hidup, kematian serta kebangkitan-Nya, telah memperoleh kebahagiaan kekal bagi kami. Kami mohon, semoga dalam merenungkan peristiwa-peristiwa doa rosario suci Santa Perawan Maria, kami dapat meneladani isinya dan memperoleh apa yang dijanjikannya, karena Kristus Tuhan kami. Amin.

12. MEMORARE

Ingatlah, Ya Maria, perawan yang amat baik bahwa belum pernah terdengar seorang yang berlindung kepadamu, memohon pertolonganmu dan meminta perantaraanmu pernah ditinggalkan olehmu. Hai kusuma segala perawan, Hai Bunda, kepadamu aku berlari, digerakkan hati oleh harapan yang demikian itu, kepadamu aku datang, di hadapanmu aku seorang berdosa, berdiri seraya mengadu. Hai Bunda Sabda Allah, jangan mengabaikan perkataanku, melainkan dengarkan dengan belas kasihan dan luluskanlah. Amin