Tanda Salib, Kemulian, Syahadat Iman, Bapa Kami, Materai Perlindungan Allah, dan Penyelamatan Jiwa-Jiwa

searchpengertian.com | Selamat datang di searchpengertian. Pada kesempatan kali ini admin akan membagikan Tanda Salib, Kemulian, Syahadat Iman, Bapa Kami, Materai Perlindungan Allah, dan Penyelamatan Jiwa-Jiwa. Semoga apa yang admin bagikan ini dapat membantu Bapak, Ibu, dan Saudara dalam mencari referensi tentang Tanda Salib, Kemulian, Syahadat Iman, Bapa Kami, Materai Perlindungan Allah, dan Penyelamatan Jiwa-Jiwa. Dan harapannya apa yang admin bagikan ini dapat memberikan dampak positif yang baik bagi perkembangan iman kita.


Tanda Salib, Kemulian, Syahadat Iman, Bapa Kami, Materai Perlindungan Allah, dan Penyelamatan Jiwa-Jiwa
www.searchpengertian.com

A. Tanda Salib
Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

B. Kemuliaan
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.

C. Syahadat Iman
Aku percaya akan Allah,
Bapa Yang Mahakuasa,
Pencipta langit dan Bumi;
dan akan Yesus Kristus,
Putra-Nya yang tunggal, Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus,
dilahirkan oleh Perawan Maria;
yang menderita sengsara
dalam pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, wafat, dan dimakamkan,
yang turun ke tempat penantian 
pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati;
yang naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa
Yang Mahakuasa;
dari situ Ia akan datang 
mengadili orang hidup dan mati.
Aku percaya akan Roh Kudus,
Gereja Katolik yang kudus,
persekutuan para kudus,
pengampunan dosa,
kebangkitan badan,
kehidupan kekal.
Amin.

D. Bapa kami
Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu
di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rejeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni
yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah masukkan kami
ke dalam percobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Amin.
Berdoalah bagi jiwa-jiwa dan serahkanlah segalanya kepada Yesus.
Berdoalah pula kepada Allah Bapa sesering mungkin memohon materai Allah yang hidup, untuk melindungi kamu dan keluargamu.

E. Doa Mohon Materai Perlindungan Allah
Ya Allah, Bapaku yang pengasih,
Aku menerima dengan rasa kasih dan syukur,
Materai Perlindungan IlahiMu.
KeilahianMu menyelimuti tubuh dan jiwaku selamanya.
Aku bersujud dengan rendah hati dan syukur,
serta mempersembahkan kasih dan kesetiaanku kepadaMu,
Bapaku yang terkasih.
Aku mohon kepadaMu,
lindungilah aku dan orang-orang yang kukasihi,
dengan materai yang istimewa ini.
Dan aku berjanji untuk mempersembahkan hidupku,
guna melayani Engkau selama-lamanya.
Aku mengasihi Engkau Bapa yang terkasih,
Aku menghibur Engkau pada saat-saat ini, 
Bapa yang terkasih.
Aku mempersembahkan kepadaMu, Tubuh, Darah, Jiwa, dan Keilahian PuteraMu yang terkasih,
sebagai pendamaian untuk dosa-dosa dunia,
dan demi keselamatan semua anak-anakMu.
Amin.

F. Doa bagi Penyelamatan Jiwa-Jiwa
Yesus terkasih,
Engkau amat mengasihi kami,
perkenankanlah kami dengan cara kami
yang sederhana
membantu menyelamatkan jiwa-jiwa-Mu yang berharga.
Kasihanilah semua pendosa,
betapa pun parahnya mereka telah menyakiti diri-Mu.
Perkenankanlah kami
melalui doa dan penderitaan
membantu jiwa-jiwa itu,
yang mungkin tidak bertahan
dalam Peringatan Tuhan,
untuk memperoleh tempat disamping-Mu
di kerajaan-Mu.
Dengarkanlah doa kami,
oh Yesus yang manis,
untuk membantu-Mu mendapat jiwa-jiwa
yang Engkau rindukan.
Oh, Hati Kudus Yesus,
kami berjanji untuk setia kepada kehendak-Mu
Yang Suci di sepanjang masa.
Amin.